Previous ◁ | ▷ Next

Touchscreen ชนิดต่างๆ

  • Hits: 7526

เทคโนโลยีด้านหน้าจอสัมผัส Touchscreen มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่ง Touchscreen รุ่นใหม่นั้นจะสามารถให้สัมผัสที่แม่นยำสูง สำหรับ HMI (Human Machine Interface) ในงานอุตสหากรรมนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันดังนี้

1. หน้าจอแบบ Resistive
เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัดและเหมำะกับการใช้งานประเภท
ต่างๆได้กว้างขวาง เช่ีน ร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POS งานควบคุมทางด้านอุต
สาหกรรม รวมทั้งใช้ในอุปกรณ์พกพาอย่าง PDA, Mobile เป็นต้น Touch Screen
แบบ Resistive จะประกอบด้วย เลเยอร์ด้านบนที่ยืดหยุ่นและเลเยอร์ด้านล่างที่อยู่
บนพื้นแข็งคั่นระหว่าง 2 เลเยอร์ด้วยเม็ดฉนวนซึ่งทำหน้าที่แยกไม่ให้ด้านในของ 2
เลเยอร์สัมผัสกันเพราะด้านในของ 2 เลเยอร์นี้จะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้าที่มีคุณ
สมบัติโปร่งแสงในเวลาจะมีการปล่อยกระแสที่เลเยอร์สารตัวนำ และเมื่อคุณกดที่
Touch Screen จะทำให้วงจร 2 เลเยอร์ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะคำนวณ
ค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างไปตามตำแหน่งที่สัมผัส เมื่อคำนาณค่ากระแสตาม
แนวตั้งและแนวนอนก็จะได้ตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ

capacitive

 


จุดแข็งของ Resistive
- ราคาไม่แพง
- สามารถใช้อะไรสัมผัสก็ได้
- หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด
- กินไฟน้อย

2. หน้าจอแบบ Capacitive

เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความ
โปร่งแสงมักเป็นที่นิยมใน Application ประเุภท เกมส์ Entertrainment
ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS โึครงสร้างของ Touch
Screen แบบ Capacitive นั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็็อก
ไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรง
ดันไฟฟ้าที่มุมทั้วสี่ของ Touch Screen เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่นผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆสัมผัสที่จอเพื่อดึงกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดันตกลง จากนั้นแผงวงจรควบคุมก็จะคำนวณเป็นตำแหน่งที่สัมผัสได้

resistive

 จุดแข็งของ Capacitive
-
มีความคมชัด
-
แสงจากหน้าจอสามารถผ่านออกมาได้ ภาพจึงชัด
-
หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด สามารถสัมผัสด้วยนิ้ว

 


3. หน้าจอ Touch Screen แบบ Surface-acoustic-wave (SAW)

ด้วยความโดดเด่นในเรื่องความคมชัดสูงความเม่นยำทำไห้มีการใช้งานเทคโนโลยี Acousttic wave ใน Application Kiosk Touh Screen แบบนี้จะมีตัวส่งสัญญานซึ่งยึดติดไว้ที่ขอบกระจกเพื่อส่งสัญญานอุลตร้าโซนิกส์ไปทั้งสองระนาบคลื่นเสียงนี้จะสะท้อนผ่านไปทั้งพื้นผิวของกระจกมายังเซ็นเซอร์อีกด้านหนึ่งเมื่อมีการสัมผัสด้วยนิ้วหรือสไตตัลที่มีปลายอ่อนจะมีการดูดซับพลังงานจากคลื่นเสียงทำให้แผงควบคุมสามารถวัดตำแหน่งการสัมผัสได้จากการเปลี่ยนแปลงขนาดของคลื่นเสียง

saw-acusttic-wave-touch-screen


ข้อดีของจอ Touch Screen แบบ Saw-acousttic-wave
ภาพจะมีความคมชัด
มีความทนทานมาก
มีความแม่นยำสูง
มีความสามารถในการตรวจจับตามแนวลึก (แกน Z)ได้ด้วย
แผ่นแก้วด้านหน้ามีความคงทน

4. หน้าจอ Touch Screenแบบ Infrared

Touch Screen แบบ Infrared จะถูกใช้งานในจอแสดงผลขนาดใหญ่ในสถาบันการเงินและทางการทหารเทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการตรวจจับแสง ดังนั้นแทนที่จะมีแผ่นแก้วอยู่หน้าจอเหมือนกับเทคโนโลยีอื่น แต่จะทำเป็นกรอบแทนภายในกรอบจะมีแผงของแหล่งกำเหนิดแสงที่เรียกว่า LED ที่ด้านหนึ่งพร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ด้านตรงข้ามกัน จึงเป็นเสมืิอน Grid ของลำแสงทั้งจอเมื่อมีวัตถุใดสัมผัสก็จะไปตัดลำแสงไม่ให้ผ่านไปถึงตัวตรวจจับแสงทำให้แผงควบคุมสามารถทราบตำแหน่งพิกัดสัมผัสได้

infrared-touch-screen1

ข้อดีของจอ Touch Screen แบบ Infrared
แสงผ่านได้ 100% เนื่องจากไม่มีอะไรมาบังหน้าจอ
มีความแม่นยำสูง

About Us

 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Automation System ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า คอนโทรล เครื่องจักร และออกแบบระบบอัตโนมัติทุกชนิด บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายสินค้าด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ อาทิเช่น Xinje, TouchWin, Thinget , PanelMaster , Adtek, Keli, Riko ฯลฯ เราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

 

 

Quick Contact