Machine Design& Repair

  • Print
  • Hits: 3184

เรามีทีมออกแบบเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องจักรหลากหลายชนิด สามารถออกแบบเป็น 3 มิติด้วยซอพแวร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านสามารถดูการทำงานเบื้องต้นก่อนการสร้างจริงได้ ทำให้ประหยัดเวลาและตรงตามความต้องการของท่านที่สุด นอกจากนี้เรายังรับซ่อมระบบไฟฟ้าคอนโทรลของเครื่องจักร หรือหากต้องการปลุกชีพเครื่องจักร, Modifier เครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมือสอง ท่านสามารถปรึกษากับเราได้ ในราคาประหยัดกว่าท่านไปซื้อเครื่องจักรอย่างมาก