Previous ◁ | ▷ Next

Traning Services

  • Hits: 1235

บริษัทฯ เรามีนโยบายฝึกอบรมการใช้งาน โปรแกรม พีแอลซี เบื้องต้น ไปจนถึงขั้นใช้งานในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้ทางลูกค้าทุกท่านมีความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ต่างๆ ด้วยตัวของท่านเอง บริษัทฯของเราได้ร่วมมือกับสถานบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ในการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหลายหลักสูตรทางด้าน Automation เช่น สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยราชฎัภนครปฐม และอีกหลายแห่งทั่งทั้งประเทศ

เรามีชุดฝึกอบรมด้าน PLC, HMI จัดจำหน่ายในราคาการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน Automation อย่างกว้างขว้าง หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามฝ่าย บริการลูกค้าได้ที่หลายเลข 02-517-7514 หรือมมือถือ 089-047-0029 ตั้งแต่ 8:00-19:00 น. จันทร์-เสาร์

About Us

 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Automation System ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า คอนโทรล เครื่องจักร และออกแบบระบบอัตโนมัติทุกชนิด บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายสินค้าด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ อาทิเช่น Xinje, TouchWin, Thinget , PanelMaster , Adtek, Keli, Riko ฯลฯ เราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

 

 

Quick Contact